JНМВ бр. 14/18 – Набавка трактора са прикључцима

JНМВ бр. 14/18 – Набавка трактора са прикључцима

Рок за подношење пријава: 12.09.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка трактора са прикључцимаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 14-18 Конкурсна документација JНМВ 14-18Обавештење: Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 14-18 Одлуке: Одлука о закљученом уговору ЈНМВ 14-18  Општи речник набавки: 16720000 - Тактори са прикључцима – бочни малчер и раоник за снег