ЈН бр. 1/14 – Браварске услуге

ЈН бр. 1/14 – Браварске услуге

Рок за подношење пријава: 10.2.2014. год Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Браварске услугеОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора JН 01-14Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈН 1-14 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 1-14 Каталог ЈН 1-14Измена документације: Коригована конкурсна документација ЈН 1-14 Продужење рока ЈН 01-14 Продужење рока 2 ЈН 01-14Одговори: Одговор на тражено појашњењеОпшти речник набавки: 98395000 — Браварске услуге