ЈНМВ бр. 12/15 – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима

ЈНМВ бр. 12/15 – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима

Рок за подношење пријава: 9.11.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у ДобановцимаПреузмите документацију: Конкурсна документација JНМВ 12-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 12-15 Oдлука: Одлука о додели уговора Општи речник набавки: 45400000 — Завршни грађевински радови