ЈНМВ бр. 10/15 – Камени агрегат

ЈНМВ бр. 10/15 – Камени агрегат

Рок за подношење пријава: 20.07.2015. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Камени агрегатПреузмите документацију: Конкурсна документација JНМВ 10-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 10-15Додатна појашњења: Додатно појашњење за ЈНМВ 10-15 Додатно појашњење 2 за ЈНМВ 10-15 Општи речник набавки: 44900000 Грађевински камен