JНМВ 9/20 - Набавка гума

JНМВ 9/20 - Набавка гума

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 26.05.2020. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка гума

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
34000000 – Опрема и помоћни производ за превоз