JНМВ бр. 05/17 – Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JНМВ бр. 05/17 – Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Рок за подношење пријава: 10.02.2017. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних деловаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 05-17 Конкурсна документација JНМВ 05-17 Обавештење: Измена конкурсне документације ЈНМВ 05-17 Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 05-17Одлука о додели уговара ЈНМВ 05-17 Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 05-17 Општи речник набавки: 50000000 – услуге одржавања и поправки