Рaдови на санацији атарског пута у Бољевцима

Рaдови на санацији атарског пута у Бољевцима

Јавном предузећу Сурчин су, од стране Одељења за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине Градске општине Сурчин, поверени радови на уређењу атарских путева.Поред, санираних путева у МЗ Добановци и МЗ Петровчић, тренутно су у току радови на санацији атарског пута у Бољевцима.