ЈНМВ 14/19 - Димничарске услуге

ЈНМВ 14/19 - Димничарске услуге

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 31.5.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Димничарксе услуге

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
90915000 - набавка димничарских услуга