ЈНМВ 15/19 - тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

ЈНМВ 15/19 - тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 20.6.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
16600000 - одећа, обућа, пртљаг и прибор