Обавештење!

Обавештење!

Све молбе, жалбе и захтеве у писменом облику, грађани могу доставити на шалтер Јавног предузећа Сурчин, Војвођанска бр. 80.