ЈНМВ бр. 2/14 – Набавка електро материјала

ЈНМВ бр. 2/14 – Набавка електро материјала

Рок за подношење пријава: 4.2.2014. год Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка електро материјалаОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора JН 02-14Преузмите документацију: Кокурсна документација ЈНMВ 02-14 Упутство понуђачима како да сачине понуду JНМВ 02-14Измена документације: Кокурсна документација ЈНMВ 02-14 - изменеПродужење рока ЈНМВ 02-14Општи речник набавки: 31000000 — Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета