ЈНМВ 03/19 - Набавка контејнера за смештај радника и робе

ЈНМВ 03/19 - Набавка контејнера за смештај радника и робе

Рок за подношење пријава: 06.03.2019. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка контејнера за смештај радника и робе

Преузмите документацију:

Обавештења:

Додатна појашњења:


Општи речник набавки:
44613000 – велики контејнери