Програм рада зимске службе на територији ГО Сурчин