ЈНМВ 10/19 - Набавка услуге штампе

ЈНМВ 10/19 - Набавка услуге штампе

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 15.4.2019. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка услуге штампе

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
79800000 - услуге штампања и сродне услуге