JНМВ бр. 21/16 - Набавка канцеларијског намештаја

JНМВ бр. 21/16 - Набавка канцеларијског намештаја

Рок за подношење пријава: 15.11.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка канцеларијског намештаја за опремање пословних просторија ЈКП „Сурчин“Преузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 21/16 Конкурсна документација JНМВ 21/16 Обавештење:  Општи речник набавки: 39130000 – канцеларијски намештај