ЈН 01/19 - Набавка горива, уља и мазива

ЈН 01/19 - Набавка горива, уља и мазива

Рок за подношење пријава: 18.02.2019. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка горива, уља и мазива

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:


Општи речник набавки:
09130000 - нафта и дестилати
09211000 - уља за подмазивање