JНМВ 06/20 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

JНМВ 06/20 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 16.03.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
18000000 – одећа, обућа, пртљаг и прибор