JНМВ број 05/16 – Набавка браварских услуга

JНМВ број 05/16 – Набавка браварских услуга

Рок за подношење пријава: 25.01.2016. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка браварских услугаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 05-16 Конкурсна документација JНМВ 05-16 KaталогOбавештење: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 05-16 Општи речник набавки: 98395000 — Набавка браварских услуга