JН бр. 16/16 - Молерски и преостали ситни радови на дому културе у Добановцима

JН бр. 16/16 - Молерски и преостали ситни радови на дому културе у Добановцима

Рок за подношење пријава: 04.08.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Молерски и преостали ситни радови на дому културе у ДобановцимаПреузмите документацију: Конкурсна документација JН 16-16 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 16-16Обавештење: Одлука о додели уговора за ЈН 16-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈН 16-16 Општи речник набавки: 45400000 – завршни грађевински радови