JНМВ бр. 01/18 – Oдржавање - сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JНМВ бр. 01/18 – Oдржавање - сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Рок за подношење пријава: 23.01.2018. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Oдржавање - сервис возила, вулканизер и набавка резервних деловаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 01-18 Конкурсна документација JНМВ 01-18 Oдлука: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 01-18Обавештење: Општи речник набавки: 50000000 – Услуге одржавања и поправки браварске услуге