JНМВ 10/20 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

JНМВ 10/20 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 25.05.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
90000000 – услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине