JН бр. 01/15 – набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“

JН бр. 01/15 – набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“

Рок за подношење пријава: 27.02.2015. год Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈН 1-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 01-15Измене конкурсне документације: Измена конкурсне документације JН 1-15Додатна појашњења: Додатно појашњење конкурсне документације JН 1-15Oбавештење: Закључен уговр за ЈН 1-15 Општи речник набавки: 09130000 — Нафта и дестилати