JН бр. 01/17 – Набавка горива, уља и мазива

JН бр. 01/17 – Набавка горива, уља и мазива

Рок за подношење пријава: 17.02.2017. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Набавка горива, уља и мазиваПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 01-17 Конкурсна документација JН 01-17 Обавештење: Додатно појашњење за ЈН 01-17 Додатно појашњење за ЈН 11-7 - 02 Додатно појашњење за ЈН 11-7 - 03 Измене конкурсне документације за ЈН 01-17 Обавештење о продужењу рока за ЈН 01-17Одлука о додели уговора ЈН 01-17 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 01-17 Општи речник набавки: 09130000 – нафта и дестилати 09211000 – уља за подмазивање