ЈНМВ бр. 18/16 – Набавка расхладно-грејних уређаја- Набавка мулти уређаја за грејање и хлађење унутрашњих просторија

ЈНМВ бр. 18/16 – Набавка расхладно-грејних уређаја- Набавка мулти уређаја за грејање и хлађење унутрашњих просторија

Рок за подношење пријава: 08.09.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка расхладно-грејних уређајаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 18-16 Конкурсна документација JНМВ 18-16 Обавештење: Општи речник набавки: 39717200 – уређаји за климатизацију