JНМВ бр. 10/18 – Набавка гума

JНМВ бр. 10/18 – Набавка гума

Рок за подношење пријава: 12.04.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка гумаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 10-18 Конкурсна документација JНМВ 10-18  Обавештење: Обавештење о продужењу рока JНМВ 10-18 Измена конкурсне документације JНМВ 10-18 Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 10-18 Измена конкурсне документације 2 JНМВ 10-18 Одлуке: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10-18 Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 10-18 Општи речник набавки: 34000000 – Опрема и помоћни производи за превоз