JНМВ бр. 11/16 – Набавка каменог агрегата

JНМВ бр. 11/16 – Набавка каменог агрегата

Рок за подношење пријава: 15.04.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка каменог агрегатаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 11-16 Конкурсна документација JНМВ 11-16Одлука: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 11-16 Општи речник набавки: 14210000 — Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати