JНМВ бр. 03/17 – Набавка димничарских услуга

JНМВ бр. 03/17 – Набавка димничарских услуга

Рок за подношење пријава: 1.02.2017. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка димничарских услугаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 03-17 Конкурсна документација JНМВ 03-17Обавештење: Одговор на додатно тражена појашњења Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 03-17 Одговор на додатно тражена појашњења 2 Измена конкурсне документације за JНМВ 03-17Одлука о додели уговора ЈНМВ 03-17 Општи речник набавки: 90915000 – димничарске услуге