JНМВ бр. 13/18 – Набавка каменог агрегата

JНМВ бр. 13/18 – Набавка каменог агрегата

Рок за подношење пријава: 20.08.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка каменог агрегатаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 13-18 Конкурсна документација JНМВ 13-18 Измене конкурсне документације JНМВ 13-18  Обавештење: Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 13-18  Одлуке:  Општи речник набавки: 14210000 - Шљунак. Песак, дробљени камен и агрегати