JН бр. 15/13 - експлоатација песка и санација површинског копа

JН бр. 15/13 - експлоатација песка и санација површинског копа

Рок за подношење пријава: 23.08.2013. Врста поступка: Отворени поступак Предмет набавке: Експлоатација песка и санација површинског копаПреузмите документацију: Конкурсна документација ЈН 15/13 Позив за подношење понуда ЈН 15/13 Општи речник набавки: 14210000 — Вађење и багеровање грађевинског песка