Програм рада уређивања и одржавања депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.- 31.12.2023. године

Програм рада уређивања и одржавања депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.- 31.12.2023. године

Програм рада уређивања и одржавања депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.- 31.12.2023. године - преузми.