ЈНМВ бр. 15/16 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

ЈНМВ бр. 15/16 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

Рок за подношење пријава: 01.07.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубреПреузмите документацију: Конкурсна документација JНМВ 15-16 Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 15-16Обавештење: Обавештење за ЈНМВ 15-16Општи речник набавки: 39800000 – производи за чишћење и полирање