JНМВ 12/20 - Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

JНМВ 12/20 - Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 29.06.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
39800000 – производи за чишћење и полирање