JН бр. 20/13 – Услуге чишћења пећи и димњака

JН бр. 20/13 – Услуге чишћења пећи и димњака

Рок за подношење пријава: 12.03.2014. год до 10:00 h Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: чишћење димоводних и ложишних објеката у индивидуалним стамбеним објектима, спаљивање чађи у димоводима и контрола исправности димоводних објеката на територији ГО Сурчин за период од 01.01.2014 – 28.02.2015 године Преузмите документацију: Кокурсна документација ЈН 20-13 Измена конкурсне документације ЈН 20-13 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 20-13 Продужење рока 1 ЈН 20-13 Продужење рока 2 ЈН 20-13 Продужење рока 3 ЈН 20-13 Продужење рока 4 ЈН 20-13Одговори: Одговор на тражено појашњење 1 ЈН 20-13 Одговор на тражено појашњење 2 ЈН 20-13 Одговор на тражено појашњење 3 ЈН 20-13 Одговор на тражено појашњење 4 ЈН 20-13Општи речник набавки: 90915000 — Услуге чишћења пећи и димњака