JНМВ 3/20 - Jaвна набавка димничарских услуга

JНМВ 3/20 - Jaвна набавка димничарских услуга

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 13.02.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка димничарских услуга

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
90915000 – набавка димничарских услуга