ЈН 04/19 - експлоатација песка и санација површинског копа

ЈН 04/19 - експлоатација песка и санација површинског копа

Рок за подношење пријава: 22.04.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: експлоатација песка и санација површинског копа

Преузмите документацију:

Обавештења:

Додатна појашњења:


Општи речник набавки:
14210000 – вађење и багеровање грађевинског песка