JНМВ 17/18 - Израда пројекта рециклажног дворишта

JНМВ 17/18 - Израда пројекта рециклажног дворишта

Рок за подношење пријава: 24.10.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Израда пројекта рециклажног дворишта

Преузмите документацију

Питања:

Обавештење:

Одлуке:

Општи речник набавки:
71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова