JНМВ 09/16 – Набавка услуга штампе

JНМВ 09/16 – Набавка услуга штампе

Рок за подношење пријава: 02.03.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка услуга штампеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 09-16 Конкурсна документација JНМВ 09-16Допуна: Додатно појашњење везано за ЈНМВ 9-16 Oдлука: Oдлука о додели уговора ЈНМВ 09-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 09-16 Општи речник набавки: 79800000 – Услуге штампања и сродне услуге