Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2021. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2021. годину

Надзорни одбор ЈКП „Сурчин“ на редовној седници одржаној дана 13.10.2021. године а у складу са чланом 22. тачка 2. Статута ЈКП „Сурчин“ (број 2406/20 од 13.03.2020. године), члана 3. тачка 2. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Сурчин“ (број 5868/19 од 18.06.2019. године), и чланом 22 став 1 тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) донео је: