JНМВ 1/20 - Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JНМВ 1/20 - Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png


Рок за подношење пријава: 23.01.2020. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
50000000 – услуге одржавања и поправки