ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење и одржавања јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење и одржавања јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење и одржавања јавних површина чишћењем и прањем  на територији ГО Сурчин - преузми.