JНМВ бр. 02/19 – Одржавање-сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JНМВ бр. 02/19 – Одржавање-сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова


Рок за подношење пријава:
 7.02.2019. године до 12:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Одржавање-сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Преузмите документацију:

Питања:

Обавештење:

Општи речник набавки:
50000000 – услуге одржавања и поправки.