JН бр. 14/16 – Набавка каменог агрегата

JН бр. 14/16 – Набавка каменог агрегата

Рок за подношење пријава: 18.07.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Набавка каменог агрегатаПреузмите документацију: Конкурсна документација JН 14-16 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 14-16Одлука: Oбавештење о обустави поступка ЈН 14-16 Општи речник набавки: 14210000 – шљунак, песак, дробљени камен и агрегати