JН бр. 04/17 – Експлоатација песка

JН бр. 04/17 – Експлоатација песка

Рок за подношење пријава: 24.04.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Експлоатација пескаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 03-17 Конкурсна документација JН 04-17Одлука: Одлука о додели уговора ЈН 04-17Обавештење: Обавештење о продужењу рока 2 JН 04-17 Измена конкурсне документације 2 ЈН 04-17Oбавештење JН 04-17 Обавештење о продужењу рока ЈН 04-17 Измена конкурсне документације ЈН 04-17 ЈКП „Сурчин“ у својству Наручиоца, обавештава све потенцијалне Понуђаче да се обилазак површинског копа „Јаковачка кумша“, може извршити у следећим терминима:
  • 29.03.2017. године у периоду од 10.00 – 12.00 часова
  • 31.03.2017. године у периоду од 10.00 – 12.00 часова
  • 05.04.2017. године у периоду од 10.00 – 12.00 часова
 Општи речник набавки: 14210000 – Вађење и багеровање грађевинског песка