JНМВ бр. 11/18 – Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

JНМВ бр. 11/18 – Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

Рок за подношење пријава: 16.04.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишћеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 11-18 Конкурсна документација JНМВ 11-18 Обавештење: Одлуке: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11-18 Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 11-18 Општи речник набавки: 16600000 – Одећа, обућа, пртљаг и прибор