ЈНМВ бр. 4/14 – Набавка грађевинског материјала

ЈНМВ бр. 4/14 – Набавка грађевинског материјала

Рок за подношење пријава: 13.03.2014. год Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВ 4-14Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈНМВ 04-14 Позив за подношење понуда ЈНМВ 04-14 Продужење рока ЈН 04-14 Иземна конкурсне документације ЈНМВ 04-14Одговори: Општи речник набавки: 44000000 (44110000) — Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству