ЈНМВ 05/19 - Средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

ЈНМВ 05/19 - Средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Рок за подношење пријава: 28.02.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Преузмите документацију:

Обавештења:

Додатна појашњења:


Општи речник набавки:
39800000 – производи за чишћење и полирање