JНМВ БР. 9/14 – Услуга штампе

JНМВ БР. 9/14 – Услуга штампе

Рок за подношење пријава: 18.09.2014. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Услуга штампеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 9-14 Конкурсна документација ЈНМВ 9-14Обавештења: Општи речник набавки: 79800000 — Услуге штампања и сродне услуге