ЈНМВ 3/19 - Набавка гума

ЈНМВ 3/19 - Набавка гума

Рок за подношење пријава: 25.4.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка гума

Преузмите документацију:

Измена конкурсне документације:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
34000000 - Опрема и помоћни производ за превоз