JН бр. 05/17 – Експлоатација песка и санација површинског копа

JН бр. 05/17 – Експлоатација песка и санација површинског копа

Рок за подношење пријава: 23.10.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Експлоатација песка и санација површинског копаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 05-17 Конкурсна документација JН 05-17 Допуна документације: Допуна документације за ЈН 05-17 Обавештење о продужењу рока Oбавештење о новом термину обиласка  Обавештење: ЈКП „Сурчин“ у својству Наручиоца, обавештава све потенцијалне Понуђаче да се обилазак површинског копа „Јаковачка кумша“, може извршити у следећим терминима:13.10.2017. године у периоду од 10:00 до 12:00 часоваЗаинтересовани Понуђачи су у обавези да најаве свој долазак слањем поруке на адресу nabavkejpsurcin@gmail.com, са контакт подацима и наведеним термином у коме ће обавити обилазак ПК „Јаковачка кумша“.Одлука: Одлука о додели уговора ЈН 05-17 Oбавештење о закључењу уговора ЈН 05-17 Општи речник набавки: 14210000 – вађење и багеровање грађевинског песка