ЈНМВ 04/19 - Услуге геодетског мерења

ЈНМВ 04/19 - Услуге геодетског мерења

Рок за подношење пријава: 10.02.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Услуге геодетског мерења

Преузмите документацију:

Обавештења:

Додатна појашњења:


Општи речник набавки:
71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге